Domažlicko – Na historické souvislosti odkazují v Domažlicích především ulice, které se nacházejí v blízkosti středu města. Pomístní označení se stalo oficiálním názvem, např. Hradská směrem k Domažlickému hradu, Kostelní u kostela nebo Spálená – protože lehla popelem. Na počest lokálních patriotů jsou ulice v centru města pojmenovány podle regionálních umělců. Malíře připomíná ulice Paroubkova nebo Kunešova, spisovatele pak ulice Vrbova a Baarova.

Z minulého režimu se vyloženě politicky motivované názvy ulic nedochovaly – např. Gottwaldova, Pohraniční stráže, protože v roce 1990 byly vráceny původní názvy – Masarykova, Benešova, případně zvolen neutrální U Nemocnice. Z dob komunismu zůstaly jen Kosmonautů nebo Dukelská, což jsou víceznačné názvy, které mají pro dnešní obyvatele a návštěvníky města všeobecně přijatelný obsah.

V Domažlicích se při výstavbě nových sídlišť v druhé polovině minulého století snažili najít názvy ulic, jejichž nositele spojuje oblast, v níž vynikli. Například na sídlišti Kavkaz jsou jména hudebních skladatelů – Dvořákova, Smetanova, Fibichova nebo Sukova. Po listopadovém převratu v roce 1989 sídliště Kozinovo pole doznalo celkové změny a pro něj byla vybrána jména malířů, většinou regionálních – sídliště československo-sovětského přátelství nahradil všeobecně užívaný název Kozinovo pole a zanikly názvy Rudé armády, Leninova, Sverdlovská – dnešní Mánesova, Kunešova a Ladova.

V Horšovském Týně k největším změnám v názvech ulic došlo během devadesátých let minulého století. Z Leninovy byla opět Nádražní, Gottwaldova se najednou jmenovala po Edvardu Benešovi. Bouřlivou dobu přečkaly pouze názvy ulic Pionýrů a II. Pětiletky.
Zbývalo vyřešit, co s ulicí, která neměla žádné jméno a prakticky v ní nikdo nebydlel. Pojmenování po osobnosti, která by si zasloužila vlastní ulici, bylo podmíněno tím, že se nedochovala žádná stopa o jejím pobytu zde. Cesta ke spojení Járy Cimrmana s městem byla tím pádem otevřená. Slepou ulici na starém sídlišti v Horšovském Týně tak od devadesátých let minulého století zdobí jméno fiktivní postavy univerzálního českého génia. V současnosti je ulice obydlená a lidé se snaží o její další rozvoj.