Snazší přístup do rehabilitačního zařízení v Komenského ulici ve Kdyni by měla těžce tělesně postiženým občanům umožnit dvě nová parkovací místa, která budou pro ně vyhrazena.

„Fungujeme zde patnáct let, ale problémy s parkovacími místy pro naše klienty se vyhrotily během posledních dvou let. Dvě parkovací místa, která budou určena pro invalidní občany, samozřejmě vítáme, ale bohužel nám nepomohou vyřešit všechny nesnáze,“ uvedla majitelka rehabilitačního zařízení ve Kdyni Ilona Mašková.

Největším problémem je, že postižení musejí z auta vystupovat do silnice, kde je poměrně velký provoz.
„Je to pro ně velice nebezpečné a namáhavé. Usilovala jsem o to, aby mohli tito lidé parkovat i v protisměru, ale bylo mi řečeno, že to není možné, protože zákony a předpisy platí pro všechny stejně a ani těžce nemocní lidé nemohou být výjimkou,“ pokračuje Mašková s tím, že dvě parkovací místa pro invalidy nebudou dostačující, neboť jejich zařízením projde průměrně osmdesát lidí denně.

„Myslím, že by problém této ulice mohl vyřešit jednosměrný provoz, pak by mohla auta parkovat po obou stranách,“ dodala.
Protože se jedná o místní komunikaci, pomohl s řešením Městský úřad ve Kdyni.

„S obvodním oddělením Policie ČR ve Kdyni jsme se dohodli na určitém režimu, který bude pro ulehčení dopravní situace v Komenského ulici nastaven. Výsledkem jednání jsou dvě parkovací místa před rehabilitačním zařízením určená pouze pro invalidní občany. Stání budou označena dopravními značkami a postižení občané budou mít povoleno parkovat i v protisměru, aby nebyli vystaveni zbytečnému nebezpečí,“ uvedl starosta Kdyně Jan Löffelmann a dodal, že naproti rehabilitačnímu zařízení bude povoleno jen zastavení, nikoliv stání.

V Komenského ulici se nachází sportovní a fitnes centrum, obvodní oddělení policie a parkují zde i učitelé ze základní školy. „Většina učitelů dojíždí, proto máme v plánu nabídnout jim v budoucnu parkování v areálu školy, aby nebyla ulice zbytečně blokována,“ dodal starosta.
Původní označení s místem pro invalidy vylepené na dveřích rehabilitace jen málokdo respektoval.