Pohroma. Tak se dá jednoduše jedním slovem nazvat stav, který necelý týden před chodským svátkem folkloru způsobila nepřízeň počasí v letním kině. V úterý časně ráno nastoupili do areálu kina ti, kteří ho musejí vyčistit po nedělní odpolední bouřce. Ta v něm napáchala dosud nevyčíslené škody, od vývratů stromů přes odštípnuté části kmenů až po spoustu ulomených větví.

„Těžkou techniku nelze v letním kině při likvidaci polomů použít. Přesto je nutné před víkendovými Chodskými slavnostmi celý areál uklidit a zbavit případně i dalších nebezpečných stromů. Proto jsme se rozhodli, že v úterý 6. srpna nastoupí o šesté hodině ranní do kina kočí a jejich koně," uvedl v pondělí v poledne Deníku ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda.

Čtyřnozí pomocníci lesáků byli dosud využíváni hlavně při přibližování dříví v nepřístupných svažitých lesích, zejména pod Čerchovem.

Koně nakonec nepoužili

V úterý ráno však oproti původnímu předpokladu do kina koně a jejich kočí nedorazili.

„Stromy zde prohlédl odborník a došlo k rozhodnutí, že se stromy, které jsou polámané, budou kácet. Na zajištění při kácení je třeba traktor s lanem, koně by to nezvládli," vysvětlil nám Josef Černý, technik Domažlických městských lesů (DML), který v areálu dohlížel.

Zajímalo nás, zda návštěva arboristy měla vliv na počet stromů, jež je nutné odstranit.

„Označil nám navíc ještě dva stromy, které jsou natolik poškozené, že je bude nutné také odstranit. Mají hnilobu a kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků kina se musejí také pokácet. Celkem jich tedy bude šest," uvedl Černý.

Stromy pamatují kus historie Domažlic

Jak jsou tyto stromy v ´letňáku´ staré?

„Domnívám se, že byly vysazeny za pana starosty Hany, podobně jako park, který nese jeho jméno. Je jim přes 100 let," usuzuje ředitel DML Jan Benda.

Během dopoledne bylo nutné také pokácet mohutný javor.

„Doporučil nám to statik -specialista na stromy, jehož přizvaly Domažlické technické služby. Ještěže jsme měli v areálu traktor, koně by zajišťovací lana neudrželi. jedná se o dospělé stromy, které jsou velmi objemné, z některých jsou až dva kubíky dřeva. Už jsme naplnili větvemi několik kontejnerů, které technické služby okamžitě odvážejí," podotkl Benda.

„Věřím, že pokud se nic nezkomplikuje, během středy bychom mohli být v areálu hotoví," zakončil technik Černý s tím, že kromě lesáků a pracovníků technických služeb pomáhají s likvidací pohromy po vichřici v letním kině také brigádníci.

Návštěvníci by se do kina měli vrátit už v pátek večer.