„Tábor vyrostl na pozemku, který patří státu, a dnes ho spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Když se před zhruba třemi desítkami let pionýrská základna stavěla, Okresní národní výbor Domažlice financoval vše přes rozpočet našich předchůdců – Místní národní výbor Újezd. V podstatě se tak stalo, že chaty, které se tehdy koupily z peněz okresu, jsou vedeny pořád v našem vlastnictví," uvedl nás do spletitosti majetkových poměrů starosta Újezda Václav Kalčík.

Újezdští zastupitelé už rozhodli, že chaty převedou pionýrům.

„Dohodli jsme se s pionýry, že jim chaty převedeme, oni nám za to každoročně propůjčí svoji základnu na týden v roce s tím, že jim nebudeme platit za pronájem chat, nýbrž jen za spotřebované energie. V dohodě jsme si vymínili, že se bude jednat o týden během letních prázdnin, který by tam strávily děti z Újezda," vysvětluje starosta Kalčík.

K převedení chat došlo na základě žádosti PS Mír.

„Jedná se o nápravu majetkoprávních vztahů. Až budou pionýři vlastnit chaty, stát jim pozemky pod nimi prodá. Jednali jsme se zástupkyněmi pionýrské skupiny paní Kozovou a Čechovou a myslím, že se vše vyřešilo ke spokojenosti obou stran," míní starosta Újezda.

„Vítáme dohodu s Újezdem, neboť chaty se stavěly v akci Z a od té doby se o ně staráme, udržujeme je a opravujeme. Potěšilo nás, že se újezdští zastupitelé takhle rozhodli," říká za PS Mír skupinová vedoucí Zdeňka Kozová.

Už zná i cenu pozemku, jakou budou muset ÚZSVM zaplatit.

„Je to 286 000 korun, které si budeme muset vypůjčit. Vzhledem k tomu, že do tábora jezdí děti z řady míst okresu, rozhodli jsme se, že požádáme o příspěvek města a obce, odkud táborníci jsou. Současně požádáme o finanční příspěvek i Krajský úřad Plzeňského kraje," uvedla Deníku na závěr Kozová.