Odhadem 10 milionů korun by pro tento rok potřebovali Újezdští, aby se jim podařilo uskutečnit všechny plány, které vycházejí z potřebného rozvoje území obce.

„Musíme udělat novou cestu u Pily a opravit rybník v Petrovicích. V tamním katastru se bude dělat obslužná cesta pro zemědělské pozemky, takže musíme vyspravit cestu od petrovické hospody ve směru na Domažlice, na hranice katastru města, odkud cesta pokračuje dál do průmyslové zóny,“ uvedl k nejpotřebnějším investičním akcím starosta Újezda Václav Kalčík.

Prvně zmiňovanou investici už mají Újezdští připravenou.

„Výběrová komise z nabídek vybrala firmu, která rekonstrukci silnice v Pile bude provádět. Podmínkou je, aby vše bylo hotové kvůli letní sezoně do 30. června, tedy před prázdninami. Potřebujeme udělat silnici na našem katastru, konkrétně část od spojnice Havlovice–Trhanov k železničnímu přejezdu v Pile a dále pak další úsek od křižovatky se silnicí I/26 od Hadrovce do Babylonu až k prvnímu domku v Pile,“ popsal podrobněji starosta Kalčík s tím, že opravy přijdou na půl druhého milionu korun.

Situace v Pile je o to složitější, neboť se tam stýkají dva katastry – újezdský a trhanovský. Zajímalo nás, zda Újezdští jednali s Trhanovskými, aby mohla být spojnice dvou hlavních silnic opravena celá, včetně průtahu Pilou.

„Zatím jsme s nimi nejednali, ale určitě jim dáme vědět. Ještě budeme jednat se správou silnic, neboť v Pile potřebujeme zpevnit komunikaci u chat, které také leží na našem katastru,“ zakončil Kalčík s tím, že do práce se vybraná firma pustí hned, jakmile to dovolí počasí.