Základní škola ve Staňkově tři dny hostila pedagogy ze všech koutů Čech. Proběhlo tam totiž Celostátní setkání učitelů sdružených v GEG ČR Učte s námi.

GEG ČR (Google EDU Group) je neformální společenství pro podporu využívání Google technologií ve vzdělávání.

„Pomáháme učitelům a školám zlepšit práci s internetem, nástroji a službami Googlu. Pořádáme vzdělávací akce a setkávání uživatelů, podporujeme sdílení zkušeností, vzájemnou pomoc a spolupráci," vysvětlil Milan Khas, učitel informatiky na staňkovské škole a organizátor celé akce.

Cílem je především snaha o smysluplné zapojování informačních a komunikačních technologií do výuky.

„A to nejen v informatických předmětech. Na setkání tak přijeli učitelé, kteří učí dějepis, český jazyk, matematiku, fyziku, angličtinu, byly zde učitelky z prvého stupně, ale také například speciální pedagogové. To, co nás ale doopravdy spojuje, jsou již zmíněné technologie," poznamenal Khas.

Během tří dnů ve Staňkově si učitelé především vyměňovali své zkušenosti z výuky, došlo na praktické ukázky výuky za pomocí iPadů, ale nechyběla ani ukázka diagnostiky žáka speciálním pedagogem.

Během akce si návštěvníci našli čas i na neformální posezení s učiteli ze staňkovské školy a na procházku městem.

Ve Staňkově se jim líbilo, o čemž svědčí i fakt, že se právě ve Staňkově 3. až 6. července uskuteční tradiční Letní PEPOUŠova školka.

„PEPOUŠ je zkratka pro PEdagogy POstižené Učitelským Šílenstvím," vysvětlil Khas. „Jedná se v podstatě o učitele, kteří mají nápady a nebojí se zkoušet nové věci, jsou ochotni podělit se o své zkušenosti, s nadšením zapojují moderní technologie do výuky a preferují smysluplné učení," dodal.

Staňkovská škola pořádala akci za finanční podpory Města Staňkov.

„Chtěl bych touto cestou moc poděkovat starostovi Alexandru Horákovi za podporu celé akce. Jsem velmi rád, že zřizovatel naší školy, město Staňkov, si uvědomuje, jak důležitá jsou pro zkvalitnění vzdělávání právě podobná setkání," podotkl Khas. Zmínění pedagogové z různých koutů země, učitelé z mateřských, základních, středních i speciálních škol se totiž během roku potkávají většinou jen na sociálních sítích.