Od září letošního roku začne Střední odborné učiliště v Domažlicích s náborem do nového učebního oboru. Vyplývá to z dohody s firmou Gerresheimer Wilden Czech, která budoucím specialistům na zpracování plastů ve své pobočce v Horšovském Týně zajistí praxi a poté je i zaměstná. Jistou budoucnost a perspektivu by tak mohlo mít až třicet mladých lidí.

Podpisem dohody vyvcholilo devítiměsíční úsilí vedení učiliště a zejména pak učitele Václava Hrušky, který připravoval učební plán, a odborníků z Wildenu. „Prosazení nového oboru není jednoduché. Protože má mnoho společného s oborem strojní mechanik, který máme už schválený, bylo nejsnazší cestou jeho rozšíření o zaměření na zpracování plastů,“ vysvětluje ředitel učiliště Jan Žána.

První studenti by se mohli začít v novém oboru vzdělávat od září roku 2010. Čeká je týden teorie a týden praxe ve Wildenu v H. Týně, kde pro ně pořídí vstřikovací lis. „I když budou vyrábět díly ke spotřebě, aby viděli, na čem záleží, nechceme je okamžitě využívat jako pracovní sílu. Budou dostávat různé úkoly, při jejichž plnění bude kladen důraz na zpracování dokumentace a výslednou kvalitu,“ vysvětluje Manfred Baumann z firmy, která přes současnou krizi plánuje na příští rok růst. Spoluprací s učilištěm si chce zajistit pracovníky s odbornou úrovní. „Důležité je přesvědčit mladé lidi i jejich rodiče, že práce na mašinách není fyzicky těžká práce, ale že naopak vyžaduje myšlení,“ říká Helmut Schweiger.

Historická událost, kterou podpis dohody o spolupráci je, přímo na místě vyústila v objednávku vybavení školicí místosti. Zástupcům firmy se totiž zamlouvalo učni zhotovené vybavení místnosti, kde k podpisu došlo, natolik, že ihned učinili objednávku.