V rámci Projektu IQ Industry spolupracují SOU, domažlický Úřad práce a horšovskotýnská firma Gerresheimer.

„Hlavním cílem je prosadit společnou politiku náboru 15letých žáků ke studiu na vybraných středních odborných školách a nové formy výcviku a vzdělávání učitelů, žáků a studentů těchto škol podle praktických zkušeností průmyslových firem a za odborného dohledu Sdružení automobilového průmyslu,“ shrnuje podstatu projektu čerstvě podepsaná smlouva.

Spolupráce zmíněných partnerů je nástrojem pro podporu technického odborného školství, které se v posledních letech potýká s nepříznivým demografickým vývojem a slabším zájmem žáků o technické obory.