Tak trochu výjimečný je tlumačovský spolek UCHO (Univerzální chodská organizace), z. s. Jeho počátky se datují do doby, kdy některé z jeho zakladatelek – maminek, které se ´nudily´ na mateřské dovolené. Za roky své existence patří UCHO k pořadatelům místních akcí pro děti i dospělé, navíc dalo vzniknout zcela novému Centru Ouško sídlícímu ve Kdyni.

„Naše nové centrum pro nás znamená opravdu hodně. Jednak jsme tím získali prostory pro působení našeho spolku UCHO, který má vlastně ´sídlo´ u nás doma," říká předsedkyně Lenka Ticháčková.

V Tlumačově bohužel nemohlo UCHO získat pro svoji zamýšlenou činnost odpovídající prostory.

„Jsme nezisková organizace, nemůžeme si například dovolit koupit a opravit nějaký domeček, abychom v Tlumačově měli vlastní základnu. Samozřejmě jsme vše probírali s vedením obce, ale řešení se nenašlo. Když se nám naskytly prostory ve Kdyni, využili jsme příležitost. Neznamená to však, že když jsme takto ´utekli´ do Kdyně, že jsme na Tlumačov zanevřeli – to v žádném případě! Stále sem patříme a jsme Tlumačováci," upozorňuje Ticháčková (na snímku).Lenka Ticháčková, předsedkyně Univerzální chodské organizace Tlumačov (UCHO).

Od samého začátku si UCHO vytyčilo cílové skupiny lidí, jimž by se chtělo věnovat. Se vznikem Ouška se naplnila jeho vize.

„Stanovili jsme si cíl, základní smysl, prostě vše, co by naše organizace mohla a chtěla dělat. Měli jsme zájem dělat něco, co by za námi bylo vidět. To, že jsme se soustředili na hendikepované děti, to je už jen rozšíření našich plánů. Nechtěli jsme si jen hrát a dělat v Tlumačově akce pro veřejnost, ale rozhodli jsme se i pomáhat," vysvětluje.

„Musím říct, že Ouško je zatím v rozjezdu, nějaké akce už jsme tam měli a lidé se o nás postupně dozvídají. To, co jsme si přáli, aby se nám plnila knihovnička s odbornou literaturou, přibývaly hračky a abychom sehnali vybavení, se nám postupně díky ochotným lidem a sponzorům plní. Jsme správně nastartovaní, abychom mohli zaregistrovat kompenzační dílny pro hendikepované děti," poznamenává předsedkyně spolku.

„Kdyně je pro nás vyhovující, neboť je odevšad takzvaně na půl cesty. Jsme rádi, že jsme tam našli prostory. Na Kdyňsku i ve vesničkách okolo Domažlic máme spoustu přátel, mezi nimi jsou i rodiny, které mají hendikepované děti. Proto bych za vstřícnost a pochopení chtěla za UCHO i Ouško velice poděkovat vedení Města Kdyně, zejména panu starostovi Löffelmanovi," říká Ticháčková.

UCHO se ani v těchto dnech nenudí. Na tuto sobotu 4. dubna od 9 hodin připravuje do Kulturního domu Tlumačov Velikonoční dětskou dílničku, o týden později (11. 4., též v 9 hodin) zve na dětskou dílničku s názvem Aprílové tiskání do Centra Ouško Kdyně.