Jednou z letošních priorit základní školy v Bělé je rozšířit již nevyhovující počítačovou učebnu. Tu má škola pět let a nachází se v ní pouze dvanáct počítačů, kvůli čemuž se na každého žáka z dvacetičlenné třídy nedostane.

„Chceme probourat stěnu, rozšířit učebnu na 24 stanovišť a samozřejmě pořídit lepší vybavení. Stavebně i elektricky máme vše připraveno, čekali jsme, že vše jen dosadíme na místo. Grant, o který jsme žádali a který mohl pokrýt až 90% našich předpokládaných nákladů, nám však bohužel nevyšel,“ uvedl ředitel školy Miroslav Nový.

O další grant se škola pokusí v březnu a pokud ho nezíská, je rozhodnuta pořídit žákům novou učebnu i na vlastní náklady.

„Moderní výuka informatiky je dnes zásadní pro žáky i učitele. Počítač máme v každé třídě a kabinetu. Bez grantu posuneme kvůli počítačové učebně i plánované dovybavení školní jídelny novým nábytkem,“ tvrdí Nový.

Problém, se kterým se škola potýká, je však i vyučující zmíněného předmětu, neboť kvalifikovaný učitel informatiky o letních prázdninách školu opustil. Počítačové výuky se tedy účastní pouze tři třídy, místo dřívějších pěti, a škola nyní hledá za pedagoga náhradu.

Ve škole by do budoucna také uvítali moderní jazykovou učebnu i další interaktivní tabule. Jednu škola vlastní už od dubna minulého roku a práce s ní je podle ředitele velkým přínosem pro všechny.

„Interaktivní tabule má u našich žáků a mladších učitelů neuvěřitelný ohlas,“ říká Nový s tím, že do pěti let by chtěl vidět moderní interaktivní tabule, kombinované s klasickými magnetickými, v každé z devíti kmenových tříd školy.