„Tiskárna má dlouhodobě ztrátový provoz, je v ní i zastaralé technické vybavení," uvedl starosta Miroslav Mach.

„Tiskárna dříve finančně pomáhala rozpočtu Městského kulturního střediska. Prosperující zařízení tak podporovala kulturu ve městě. Od roku 2008 se situace začala měnit, tiskárna naopak začala odebírat peníze z rozpočtu MKS," konstatoval ředitel MKS Kamil Jindřich.

„Příjmy z kulturních akcí se zvyšovaly a z těchto peněz se kryl schodek, který vzniká provozem tiskárny. Od roku 2009 byl její osud tématem každého konzultačního dne MKS. Říkali jsme, že s radikálním řešením počkáme, s ohledem na zaměstnance i na to, že schodek může být třeba sezonní záležitostí a za rok se situace může zlepšit. Několikrát se tak skutečně stalo, ale za poslední tři roky tiskárna vykázala každoročně zhruba stotisícový schodek," poznamenal Jindřich.

V průběhu posledních let přijalo MKS opatření, která měla hospodaření vylepšit.
„Došlo ke snížení jednoho úvazku v roce 2010, snížila se osobní ohodnocení, vedoucímu tiskárny panu Kupilíkovi byl vloni také snížen úvazek," vyjmenoval Jindřich.

I přes snahu o snížení nákladů vykázala tiskárna k 31. prosinci 2015 roční ztrátu ve výši 94 833 korun.

„Abychom zjistili ceny od jiných dodavatelů, poptali jsme tiskárny v okolí i firmu z Prahy. Zjistili jsme, že například brožuru Kulturní léto, kterou jsme tiskli u nás, můžeme pořídit za 70 procent ceny, než jakou jsme byli schopni dosáhnout u nás. Podobně městský zpravodaj – tam budeme na 85 procentech ceny. Situaci jsme řešili i se zaměstnanci, protože o ně jde hlavně. Nepřijdou o práci, bude pro ně připraveno jiné uplatnění," dodal Jindřich.

„Dnes má každá firma svoji kopírku, rozmnožovnu. Během let těmto malým tiskárnám postupně ubylo až 70 procent zakázek. Během uplynulého roku jsem dal do tiskárny zakázky za zhruba sto tisíc korun, ale pak mnoho dalších zákazníků nechodí," zmínil Zdeněk Procházka, zastupitel a zároveň majitel domažlického Nakladatelství Českého lesa.