„Nechali jsme udělat posudek zdravotního stavu některých stromů. Dozvěděli jsme se, že většina je jich přestárlých. Jsou to obrovské lípy, jejichž kořeny zvedají i silnici, což je nebezpečné. Chceme proto některé porazit a na jejich místo vysadit nové lípy, ale takový druh, jenž nedoroste do takové výšky,“ řekl starosta Úboče Václav Zíma.

Jednu velmi starou lípu ale Úbočtí nedají. Naopak usilují, aby byla zařazena mezi památné stromy. „Lípa je obrovská. Podle mého měření má průměr 7,5 metru. Uvnitř je dutina, v níž si hrály děti po mnoho generací. Já osobně jsme si tam také jako dítě hrál a podle vyprávění už i moje babička, která se narodila v roce 1900,“ vzpomíná starosta Zíma.

Úbočtí mají v plánu požádat Městský úřad ve Kdyni, aby lípu zařadil mezi památky. „Když se stane památným stromem, můžeme požádat o dotaci, za niž bude lípa profesionálně ošetřena,“ dodal Zíma.