Automyčka v prostoru tohoto poměrně málo využívaného parkoviště tedy nevznikne.

Shodou okolností totiž probíhá v tuto dobu jednání komise pro dopravu a bezpečnost v Domažlicích, která se zamýšlí nad zklidněním dopravy a řešením dopravní situace v centru města. Jedním z jejich doporučení je také upravit tuto asfaltovou plochu na řádné parkoviště, které je také potřeba zapojit do systému dopravy.

Ilustrační foto.
Střet dvou cyklistů s osobním vozidlem

,,Přiklonili jsme se k názoru komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost, která posuzovala komplexně dopravní provoz v centru města. Doporučila toto parkoviště zrekonstruovat a zachovat ho jako důležitou součást dopravního systému ve městě,“ shrnul místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

„Pokud chceme tyto problémy nějak komplexně řešit, tak není zájem tam nějakou myčku stavět,“ pokračoval místostarosta Stanislav Antoš.