Jedna taková akce se uskuteční i ve Studánkách u Všerub na Domažlicku. Celkem by zde mělo vzniknout sedm tůní, jejichž hloubka se bude pohybovat od 0,8 do 1,5 metru a plocha v hladině bude v rozmezí 215 a 1 275 metrů čtverečních. Celkem zaujmou 3 650 metrů čtverečních.

„Mezi jednotlivými tůněmi budou zřízena drobná korýtka pro převedení běžných průtoků. Stavbou se bude především podporovat zadržení vody v krajině, zpomalí se její odtok z dané lokality a v neposlední řadě vznikne i mnoho nových biotopů,“ uvedl starosta Všerub Václav Bernard. Pokud vše půjde dle plánů, tůně by mohly začít vznikat už v příštím roce 2021. Nové tůně vznikly například i u Nemanic, kde se o jejich vybudování postaral Jiří Sauer. Jeho práci si letos byl prohlédnout i ministr životního prostředí.

Den otevřených dveří v Meclovské zemědělské a.s.
Vrcholem prohlídky byla inovativní dojírna