Delegace z Horní Čermné, Dolní Čermné, Čermné u Libouchce, Slezské Čermné, Malé Čermné, České Čermná a Čermné u Sušice čekalo společensko-sportovní utkání hned na několika polích. Obce mezi sebou bojovaly v nohejbale, ping-pongu a i na poli hasičského sportu.

Nejdál to do Čermné u Staňkova měli členové ze Slezské Čermné.

„Jeli jsme sem deset hodin. Vyjeli jsme už v pátek a jsme ubytováni u Horšovského Týna,“ řekla členka Sboru dobrovolných hasičů Slezské Čermné. Ovšem v minulých ročnících to zas měli ostatní daleko do Slezské Čermné. Každý ročník společného setkání obcí se koná jinde.

„Myšlenka vznikla právě proto, aby se obce setkávaly nejen ve sportovním duchu, ale aby se potkali i zastupitelé obcí, vyměnili si názory a zkušenosti. Nejde však jen o vedení, ale i o občany. I oni si vyměňují zkušenosti a nápady,“ řekl otec myšlenky setkání obcí Čermná Josef Bezdíček, který starostoval v Čermné nad Orlicí.

Každá vesnička či obec má svá specifika, ale dohromady si mezi sebou mají co říct.

„Vše je postaveno na partnerství,“ pokračoval Bezdíček. Setkání obcí je i setkáním napříč generacemi. Rozdíly se stírají, předávají se zkušenosti. „Někdy se lidé sblíží natolik, že vznikají i sňatky a přátelství na dlouhá léta,“ zmínil Bezdíček.

Na různé generace myslel i doprovodný program. Vybrat se dalo z diskotéky, dechové hudby, folkloru i bigbítu. Během dne vystoupily i skupiny historického šermu a další.

„Snažili jsme se udělat průřez kulturou a žánry, abychom oslovili všechny věkové kategorie,“ řekl Karel Pomahač, starosta Čermné u Staňkova. Nezáleží totiž na velikosti obce, každá Čermná dělá setkání dle svých možností.

Kolo Chodské ligy v disciplínách TFA na České Kubici.
FOTO: Ježo obhajuje v TFA vítězství