Včerejšího poměrně příznivého počasí využívali dělníci u domažlického plaveckého bazénu k pracím spojeným s úpravami prostranství před budovou. Úpravy si vyžádala změna uspořádání prostranství před plaveckým bazénem, které doznalo velkým změn v souvislosti s výstavbou sousedního tréninkového hřiště, které zasáhlo až na někdejší parkoviště bazénu, dále pak také přestavba budovy bazénu, při níž byl znovu vystavěn hlavní vchod, a přibyla i nová silnice, takže k bazénu už se nemusí jezdit po mostě přes Zubřinu.