Zastupitelé městyse Všeruby se seznámili se záměry farmáře Štěpána Bečváře vybudovat v údolí mezi Pláněmi a Hyršovem soustavu tří vodních ploch.

„Půjde o poměrně velké rybníky,“ přibližuje plány investora všerubský místostarosta Václav Krásnický s tím, že zastupitelé proti výstavbě rybníků nic nenamítají a se záměrem souhlasí.

„Rybník je vždy krásný krajinný prvek. Je to zařízení, které zadržuje vodu v přírodě, což je důležitá věc. Nemám v plánu vybudovat pouze rybníky, ale mezi nimi i několik tůní,“ uvedl Štěpán Bečvář s tím, že protože je zemědělec a ve Všerubech vlastní farmu, nechce z přírody jen brát, ale také jí něco dát.

„Moje farma s tím samozřejmě také souvisí, ale u rybníků a tůněk se bude držet spousta živočichů a zvěře,“ pokračuje Bečvář.

Začít se stavbou tří rybníků, každý o rozloze jednoho hektaru, se pan Bečvář snaží už rok.

„Pokud chcete udělat něco prospěšného, postaví se vám do cesty úředníci a nastane pomalá, nekonečná mašinerie. Už rok bojuji s úřednickým šimlem a ještě rok určitě budu. Snad se nám podaří prokousat se během letošního roku přes úředníky a začneme se stavbou příští rok. Chtěl bych, abychom vše stihli dokončit ještě v průběhu léta 2011,“ dodává Bečvář.