Deset pětadvacetilitrových barelů s neznámou látkou vyhodil v pondělí dopoledne kdosi z auta do příkopu u silnice v Meclově.

„Hasiči v protichemických oblecích vyzvedli barely, které naštěstí nebyly poškozeny, z příkopu. V místě, kde ležely, nedošlo ke kontaminaci," uvedla mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Na místo dorazila i chemická laboratoř Třemošná, která odebrala vzorky.

„Podle etiket kanystry původně obsahovaly tekutý kyselý (kys. fosforečná) přípravek k čištění ploch a povrchů pěnou a podobný přípravek na bázi chlóru. Podle předběžného vyjádření chemického laboranta nalezené kanystry obsahovaly pouze zbytky původního obsahu ředěné vodou. Přesné výsledky rozborů mi v tuto chvíli známy nejsou, uvedla Jana Vacíková z horšovskotýnského odboru životního prostředí s tím, že ten, kdo potřebuje odstranit nebezpečný odpad, je povinen jej předat pouze osobě oprávněné k jeho převzetí. I prázdné kanystry od těchto látek jsou nebezpečným odpadem. Lze je odevzdat například ve sběrném dvoře v Horšovském Týně nebo v recyklačním středisku na skládce v Lazcích.

Likvidaci obsahu i samotných barelů musí na své náklady zajistit Meclovští.
„Po dohodě s CHVaKem obsah barelů vylijeme buď do ČOVky, která by to mohla strávit, a nebo do kanalizace. Barely budeme muset zlikvidovat jako nebezpečný odpad, což bude obec stát pochopitelně peníze. Zbavit se barelů tímto způsobem mohl jedině nějaký debilní bezmozek, kterého by měli zavřít," řekl rozzlobeně starosta Meclova Zdeněk Martínek.

Policie po člověku, který barely do příkopu vyhodil, pátrá. Pokud bude dopaden,  vězení se bát rozhodně nemusí.
„Jedná se o přestupek proti veřejnému pořádku. Tomu, kdo neoprávněně založí černou skládku nebo odkládá odpad mimo vyhrazená místa, hrozí pouze pokuta, a to až do výše padesáti tisíc korun,"vysvětlila domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.