Most z roku 1923 přežil druhou světovou válku, odolal i extrémnímu zatížení 140 tun. Nevydrží však držet krok s narůstající dopravou. Proto i po zátěžovém testu, kterému ho podrobilo Ředitelství silnic a dálnic, musel být zdemolován. Ovšem skutečnost, že původní projekce na zatížení 50 tun vydržela zhruba 142 tunovou tíhu, svědčí o kvalitní konstrukci a práci.
V současné době se v Holýšově pilně pracuje na mostě novém. „Stavba potrvá zhruba sedm měsíců od května do listopadu roku 2018,“ uvedl Miroslav Blabol, vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správy Plzeň. „Nový most by měl být uveden do provozu do konce listopadu tohoto roku.“

Bude ale projektován pro vyšší zatížení, než tomu bylo v roce 1923? „Mostní objekt bude navržen pro současně platné normové zatížení. Jeho zatížení bude jednoznačně vyšší,“ potvrdil Miroslav Blabol. Normy rozlišují zatíženost normální, výhradní a mimořádnou a ta v případě nově budovaného mostu bude dosahovat až 196 tun.

Nový most bohužel z konstrukce starého vycházet nebude, což vedoucí výstavby doplnil, že hlavní nosní konstrukce je navržena z předpjatých tyčových prefabrikátů, které budou spřaženy se železobetonovou monolitickou deskou. „Půjde zcela o jiný typ, než pro jakou byla provedena experimentální zatěžovací zkouška,“ objasnil Miroslav Blabol. Na závěr dodal, že po dobu stavby bude využita provizorní paralelní objížďka přímo vedle mostu. Doprava by se tím pádem neměla nijak zpožďovat. To mohl potvrdit i Libor Schröpfer, obyvatel Holýšova. „Oprava strženého mostku mezi Holýšovem a Ohučovem dopravu nezdržuje, alespoň v Holýšově to nepociťujeme.“