Stavební firma zde připravuje prostor pro kontejnery na tříděný odpad. Plocha dvora u budovy obecního úřadu bude zpevněna včetně sjezdu z místní komunikace. Na zpevněnou plochu budou potom přemístěny kontejnery na tříděný odpad, které byly dosud v Loučimi na opravdu nevhodném místě a to přímo pod silnicí hlavní třídy, což právě nepřispívalo k dopravní bezpečnosti.

Vzhledem k tomu, že nejen domácí, ale především lidé z projíždějících aut odkládají na tomto velmi viditelném místě často i plastový a skleněný odpad větších rozměrů, než je možno do nádob vhodit, zanechává to velmi neestetický celkový vzhled obce a rovněž zvyšuje náklady na velkou frekvenci svozu nádob.

Zpevněné místo bude sloužit také pro svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Cílem projektu je zvýšení estetického vzhledu centra obce, zatraktivnění veřejných prostranství, zvýšení dopravní bezpečnosti obyvatel a snížení nákladů na systém nakládání s odpady.

Loučimští na tento projekt získali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova 2015 ve výši 100 000 Kč. Celkové náklady se pohybují okolo 170 000 korun včetně DPH.

Autor: Zdeněk Huspek