„Nejprve jsme ve středu připravili místa, do kterých pak následně byly lípy ve čtvrtek zasazeny," popsal Josef Schneider ze zahradnické  firmy Dozapo.
„Podmínky před sto lety, když se původní lípy sázely, byly jiné, než jsou dnes, stromy se musí v naší době vypořádat s exhaláty, solením a podobně," připomněl před časem Jan Bezděk, který vede v Domažlických technických službách  péči o veřejnou zeleň.

„Rada města schválila provedení revitalizace čtyř lip na Chodském náměstí za 60 172 korun bez DPH," uvedl místostarosta města Vítězslav Brody. Stejná firma získala od města zakázku na obnovu aleje v ulici Msgre B, Staška, kde bylo koncem února pokáceno sedmnáct akátů. Na jejich místo přijdou javory babyky.