„Vyhlídka je umístěna na výchozu českého křemenného valu, což je geologický fenomén v podhůří Českého lesa. Vystupuje v řadě skalních útvarů od Folmavy po Bělou a v menší míře až na Tachovsko," připomenul Tomáš Peckert, vedoucí Správy CHKO Český les.

„Tyto skály už historicky fungovaly jako přirozené vyhlídky. V krajině byly viditelnější, okolí přirozeně vypásali ovce," dodal Peckert. Pochvaloval si spolupráci s obcí Chodov. „Toto místo bylo dříve zarostlé, dokonce fungovalo jako úložiště odpadu,"přiblížil dřívější stav.

„Vyhlídkové místo vzniklo díky pomoci mnoha chodovských obyvatel i díky úsilí bývalého senátora Petra Smutného," zmínil starosta Jan Etzl.

„Chráněná krajinná oblast Český les je jediná, která byla vyhlášena po vzniku České republiky," uvedl k lokalitě, do které nové vyhlídkové místo patří, Petr Smutný.

Na slavnosti zastupoval krajský úřad, kde dříve působil jako člen Rady Plzeňského kraje pro oblasti životní prostředí a zemědělství.

Jiří Hlávka byl významný geolog a historik

Součástí sobotní slavnosti bylo odhalení pamětní desky Jiřímu Hlávkovi. Od roku 2006 pracoval jako geolog v CHKO Český les. Vystudoval Střední průmyslovou hornickou školu v Příbrami, do roku 1990 pracoval jako geolog v Uranových dolech na šachtě Vítkov. Dálkově vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. „Hornická profese byla neodmyslitelnou součástí jeho života. Byl na ni hrdý. Po uzavření šachty pracoval nějaký čas jako zlatník ale ta práce ho nenaplňovala. Uvítal, že v roce 2006 dostal možnost pracovat jako geolog ve Správě CHKO Český les. Pracoval v oboru milované geologie a mineraologie. Později projevil zájem o montánní historii. Psal odborné články i knihu," představil Jiřího Hlávku účastníkům sobotní slavnosti Jan Teplík, předseda Hornicko-historického spolku Planá, jehož zakládajícím členem Hlávka byl.  Zemřel po těžké nemoci v únoru 2012.