Maturitní maraton zahájila třída 4. A, která vykonala 19. května nejdříve praktickou maturitní zkoušku a hned poté následující den maturitní zkoušku ústní. V souběhu s touto třídou maturovali i žáci 4. E, jejichž praktická zkouška se konala 20. května a ústní část 22. května.

Pomyslnou štafetu pak převzali žáci 2. ročníku nástavbového studia, kteří vykonali svou praktickou zkoušku 21. května a v pondělí 25. května složili ústní část maturity.

Posledními letošními maturanty naší školy byli žáci třídy 4.S, kteří 19. a 20. května vypracovali praktickou maturitní zkoušku a ústní část složili od 25. května do 27. května 2015. Všem úspěšným absolventům přejeme mnoho štěstí v jejich budoucím životě.

Lenka Švarcová, Lucie Herzigová