Nová naučná stezka Královská rokle nabízí turistům procházkový okruh, který je dlouhý necelé tři kilometry, začíná i končí u letohrádku v horšovskotýnském zámeckém parku a vede přes známou Královskou rokli. Stezka, kterou nechaly vybudovat Lesy ČR, byla slavnostně otevřena v pátek 16. července.

„Díky nové stezce se povedlo vytvořit pěší okruh propojující město Horšovský Týn s místními lesy a obnovit tak historickou kulturu krajiny,“ uvedl tiskový mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Stezka je na celkem pěti zastaveních osazena informačními tabulemi a fotografiemi. Návštěvníci se z nich dozví nejen o historii hradu a zámku, ale také o historií zajímavých staveb zámeckého parku, ať už jde o letohrádek, gloriet a loretánskou kapli. Nechybí ani popis vzniku a úprav samotného zámeckého parku nebo způsobů současného lesního hospodaření. Po cestě se také můžete osvěžit u malé studánky.

Největší proměnou při budování stezky prošel zhruba 400 metrů dlouhý úsek v samotné Královské rokli.

„Nechali jsme zajistit povrchovou stabilizaci stezky a jejího podkladu včetně zajištění povrchového odtoku vody z prostoru stezky a tělesa rokle k vodoteči Křakovského potoka. Stezka se v této části rozšířila a upravilo se prameniště studánky. V prostoru stávající křižovatky lesních cest jsme postavili altán pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ĆR pro Plzeňský kraj Ivan Klik.

Přímo v novém altánu je také umístěna jedna z informačních tabulí. Popisuje historii tohoto zajímavého místa včetně detailů návštěvy anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů. Podle něj také získala své jméno.

Výstavba nové naučné stezky Královské rokle začala na podzim minulého roku a přišla na téměř jeden milion dvě stě tisíc korun a financovaly ji Lesy ČR v rámci svého Programu 2000, jehož cílem je podporovat veřejně prospěšné funkce lesů.