Zimní sčítáníprobíhalo od prosince do března na celém území Chráněné krajinné oblasti Český les. „Ze čtyřiadvaceti druhů netopýrů vyskytujících se u nás, jsme jich zatím na území chráněné krajinné oblasti našli sedmnáct,“ informuje o výsledcích sčítání Barbora Nováková z CHKO Český les.

Na Domažlicku se podle výsledků nachází nejvýznamnější zimoviště netopýrů z celé CHKO Český les. Lokalitu, kde bylo napočítáno téměř šedesát jedinců jedenácti druhů z pochopitelných důvodů ochránci přírody tají.

To, že jezimoviště na horšovskotýnském zámku nejpočetnějším zimovištěm netopýrů hvízdavýchv České lese přispělo k tomu, že se tam v srpnu uskuteční Evropská noc pro netopýry. Při ní se veřejnost může seznámit s informacemi o životě netopýrů, zároveň se obvykle konají i noční prohlídky objektů, na nichž se akce koná. „Kromě promítání fotografií pořízených při zimním sčítání jsou v průběhu noci netopýři chytáni do sítí, takže si je lidé mohou prohlédnout zblízka, podívat se na rozdíly mezi jednotlivými druhy. Přitom jsou netopýři okroužkováni, změřeni, zváženi a zase vypuštěni," popisuje Nováková průběh Evropské noci.

Z hlediska zimovišť netopýrů není podle zoologů Český les příliš atraktivní oblastí. Nenacházejí se zde přirozené jeskynní systémy ani rozsáhlé podzemní prostory po těžbě. „Kontrolovali jsme především pivovarské sklepy a sklípky, které zbyly ve vysídlených vsích po válce,“ dodává Nováková.

Další články: Evropská noc pro netopýry

Netopýři se sčítají i v Českém lese!