„Loni zde proběhla již 18. sezona. Za rok 2018 navštívilo rozhlednu 8540 osob. Celkem se od roku 2000z  Kurzovy věže rozhlédlo 159 879 evidovaných platících turistů,“ uvdl předseda Klubu českých turistů Domažlice Petr Matějka.

Ovšem věž si zasluhuje i jinou pozornost, než jen turistickou. Za uplynulý rok totiž KČT zaznamenal zhoršující se stav věže – konkrétně na vnější straně zdiva západní strany.

„Na rok 2019 jsme se rozhodli provést její generální opravu. Práce budou probíhat od května do července za použití lešení,“ zmínil Matějka.

Na opravu zdiva Kurzovy věže se povedlo Klubu českých turistů Domažlice získat 50 tisíc korun od České Kubice. „Rovněž se pokusíme získat finance z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019,“ řekl na závěr Petr Matějka. Pozornost se bude věnovat i pamětní desce Viléma Kurze na jižní straně věže. Tu nechá klub vyzlatit.