Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu dopoledne se u studánky sešlo kolem čtyř stovek turistů z Česka i Německa.

Na setkání přítomné turisty tradičně pozdravili domažlický starosta Miroslav Mach a starosta Furthu im Wald Sandro Bauer. Za Klub českých turistů Domažlice přivítal přítomné Karel Bílek, protože předseda klubu Petr Matějka se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit. Dorazit nemohl ani předseda furthských turistů Walter Spieß, jehož pozdravy vyřídil Konrad Franz.

Přítomen byl také poslanec Evropského parlamentu Jiří Pospíšil. Ten už v minulých ročnících ročnících zabloudil, tentokrát se mu však stal jiný malér, když ho přímo před českou studánkou jeho pes na vodítku zatáhl do vody. Studenou sprchu naštěstí přežil bez úhony.

Symbolické odemčení pramene čisté vody by se neobešlo bez vystoupení členů pěveckého sboru Haltravan ani bez slavnostních fanfár trubačů.

Po slavnostním aktu odemčení studánky pomocí keramických klíčů a ochutnání vody se turisté vydali společně posedět u opečených vuřtů k nedaleké Zelené chýši.