Zub času však způsobil jejich nečitelnost. Proto se členové KČT rozhodli obě desky renovovat.

Před vlastním malováním bylo třeba je omýt a zbavit rzi, pak přemalovat syntetickými barvami.

Časově náročná práce (20 hodin) prováděná zdarma je u konce, a obě panoramata tak opět mohou plnit svoji funkci – poskytovat turistům orientaci na těchto oblíbených výhledových místech.

Již během oprav procházející turisté tuto renovaci uvítali.

P. Matějka, KČT Domažlice