„Na podzim jsme začali s prvními pracemi a v průběhu letoška je dokončíme," popsal plány předseda domažlického odboru turistů Petr Matějka.

„Okolí pomníku, který se nachází těsně před vrcholem Čerchova, bylo zbaveno náletu, pomník byl očištěn a zpevněn a k němu Domažlické městské lesy postavily dřevěnou lávku," shrnuje Petr Matějka.

Turisté pomník letos doplní informačním textem a dobovými fotografiemi.

Příběh četníka Karla Dvořáka:

Počátkem 20. století byly k bezpečnosti osob na Čerchově zavedeny četnické obchůzky střídavě z Klenčí, Nemanic a České Kubice. V pátek 18. května 1906 v 18 hodin večer zavítal do Chýše Pasovského na Čerchově četnický závodčí Karel Dvořák z Nemanic. Když si odpočinul, vydal se ve 22 hodin na další obchůzku k Caparticím. Při odchodu z chýše mu hospodyně paní Mauerová nabídla lucernu.

Tu nepřijal a kráčel do tmy, která mu byla osudnou. Když se druhý den v určenou dobu nevracel, začal velitel v Nemanicích pátrat a nalezl nebohého jako ztuhlou mrtvolu poblíž cesty do Capartic. Zemřel vykrvácením po pádu z vysoké skalnaté terasy, při kterém si přetnul  žíly na noze svou šavlí, která mu vypadla z pochvy.  Pohřeb se konal dne 21. května 1906 v Nemanicích za velké účasti lidí, zvláště četníků a finančníků rakouských a bavorských. Z různých sbírek mu byl v místě nehody postaven pomník, který byl odhalen 17. srpna 1907.