„Nejvíce skupinek se do domácností vydalo hned v sobotu 6. ledna po slavnostním zahájení v domažlickém kostele. Po městě a jeho okolí se pohybovalo hned 16 dětských trojic s dospělým vedoucím skupinky. Příspěvky mohli zájemci vkládat i na několika dalších místech, kde byly k dispozici pokladničky, například v kostele, ve věži, infocentru či lékárně. Přímo v Domažlicích štědří dárci přispěli částkou 177 658 Kč," uvedl za domažlický úřad Josef Babor.

V okolních obcích děti vykoledovaly tyto částky: Pasečnice 7 020 Kč, Pelechy 5 989 Kč, Česká Kubice 13 460 Kč, Petrovice 3 402 Kč, Havlovice 3 855 Kč, Pařezov 8 646 Kč, Milavče 15 737, Kč, Radonice 6 459 Kč, Chrastavice 15 569 Kč, Luženičky 8 920 Kč, Luženice 8 480 Kč, Nevolice 10 083 Kč, Bořice 10 890 Kč, Stráž 12 079 Kč.

Novoroční výšlap na Čerchov.
Domažličtí turisté vybrali přes 13 tisíc korun na značení vozíčkářských tras

Vykoledované peníze budou tradičně rozděleny dle pravidel sbírky, 65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve více krajích), 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (podpora vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe), 5 % na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

„Dvě třetiny peněz tak podpoří Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa Domažlice a Meclov, službu SOS Domažlice - terénní a ambulantní formu sociální rehabilitace, dále Domov sv. Vavřince Meclov - pobytovou formu sociální rehabilitace, Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Azylový dům Domažlice - pro osoby bez přístřeší a Volnočasový klub DUHA Domažlice - volnočasový klub pro osoby s mentálním postižením a osoby s psychickým handicapem," vyjmenoval Babor.