Kasiček bylo po ukončení sbírky na obecních úřadech rozpečetěno a přepočítáno 1 509, o 49 více než v roce 2023. I s dosavadními dary, které byly poslány prostřednictvím on-line koledy a bankovních převodů činí výtěžek 7 549 472 Kč.

„Všem dárcům, koledníkům a místním organizátorům děkujeme. Díky nim budou moci být naplněny záměry pomoci, kterých bylo před zahájením sbírky vypsáno více než padesát a jsou zveřejněny na webu Diecézní charity Plzeň, stejně jako podrobné výsledky koledy z jednotlivých koledních míst,“ uvedl mluvčí Diecézní charity Plzeň, která sbírku v Diecézi plzeňské pořádala.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Například Farní charitě Karlovy Vary prostředky ze sbírky pomohou k rekonstrukci prádelny se sušárnou Týdenního stacionáře pro seniory, který provozuje. Obdobný záměr má i Farní charita Aš v případě Domova pro matky s dětmi v tísni.

Jiné charity mají záměrů více. Oblastní charita Klatovy hodlá z vykoledovaných peněz financovat opravu fasády Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, na níž shání prostředky už několik let, a zatím se podařilo rekonstruovat pouze jednu ze stěn. Dalším záměrem je dofinancování automobilů pro terénní služby – těmi jsou Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba, obě poskytují péči v domácím prostředí klientům na Klatovsku. Dalším cílem v Klatovech je zaplacení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osob se zdravotním postižením.

Jiné koledující organizace zaměřují svou podporu na konkrétní potřebné, jejichž situaci znají. Nejčastěji jsou takto zacíleny záměry pomoci farností. Například Římskokatolická farnost Dýšina využije všechny vykoledované peníze na pomoc potřebným lidem v tíživé sociální situaci. Římskokatolická farnost Jesenice zase podpoří žáky s různým typem postižení ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří jsou ubytováni v internátu SŠ a ZŠ Jesenice.

Některé koledující organizace zařadily do svých záměrů pomoci podporu konkrétnímu handicapovanému dítěti, které potřebuje speciální pomůcky či terapie nehrazené ze zdravotního pojištění. Příkladem je Římskokatolická farnost Skalná, kolednická skupina v Holýšově nebo Farní charita Cheb.

Na cestu po plzeňských úřadech a firmách vyrazili v rámci Tříkrálové sbírky společně koledovat hejtman, primátor a biskup.
Tři králové se vydali na cestu. Skončili v Plzeňském Prazdroji

„Jsem nesmírně vděčný, že již dvacet čtyři let vcházíme do vašich příbytků koledovat pro Charitu v rámci Tříkrálové sbírky. Děkuji všem, kdo slouží s láskou ve službě Charity, všem, kdož pomáhají svým zapojením jako koledníci a organizátoři sbírky, všem dárcům a v neposlední řadě všem, kdo se za výsledek dobré služby a za naše lidi modlí. Děkuji, že nám společně pomáháte pomáhat,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Vykoledované finance se rozdělují podle předem známého klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů Diecézní charity Plzeň, 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí, v případě plzeňské diecéze jde zejména o podporu vzdělávání chudých dětí v Jižní Americe, 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

I skvělý výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky pokryje pouze 1,5 procenta rozpočtu Diecézní charity Plzeň, která má na tento rok plánované náklady na pomoc poskytovanou klientům ve výši 492 milionů korun. Zbývající náklady jsou financovány ze státního rozpočtu, rozpočtů krajů, měst a obcí, dotací a grantů Evropské unie, nadačních fondů a z dalších darů veřejnosti.