V přepočtu tři čtvrtě miliardy korun by měla investovat během následujících sedmi let německá společnost ZF (Zahn Fabrik) Passau, GmbH, v ohučovské průmyslové zóně. Po dokončení továrny by měla zaměstnávat až 500 lidí.

„Ještě před měsícem, kdy jste u nás dělali akci Den s Deníkem, nebylo nic stoprocentní. Staňkov byl zpočátku ve výběrovém řízení s dalšími cirka dvaceti městy západních a jižních Čech, která jim nabízela zázemí pro umístění nového závodu. Brali jsme jako určitý úspěch, že ve výběrovém řízení, které trvalo zhruba rok, zůstal Staňkov mezi pěti vybranými, pro firmu nejvhodnějšími lokalitami,“ říká starosta Alexandr Horák.

Ví vedení města, proč si německá společnost ze zmíněných pěti lokalit nakonec vybrala právě tu v Ohučově?
„Myslím si, že společnost ZF Passau se tak rozhodla vzhledem k možnosti rychlé realizace svého projektu a vstřícnému přístupu našeho města,“ uvádí staňkovský starosta a dodává, že pro toto konečné rozhodnutí německého investora byla také určujícím hlediskem blízká vzdálenost regionu mezi Plzní, Českými Budějovicemi a Pasovem.

Zajímalo nás, co se vlastně bude v Ohučově vyrábět.
„Zpočátku se v novém závodě bude montovat, lakovat a expedovat zahraničním výrobcům stavebních strojů více jak 30 000 pohonných a řídících náprav pro stavební stroje ročně. Později by se tyto stroje podle prohlášení zástupce firmy u nás měly i vyrábět,“ odpověděl Deníku Horák.

Podle informací ZF Passau je tato firma připravena investovat v časovém horizontu do roku 2015 řádově tři čtvrtě miliardy korun a zaměstnat až 500 lidí.


Po první etapě výstavby závodu, jejíž realizační cena se bude pohybovat mezi 30 a 40 miliony korun, by mělo najít práci už příští rok asi 66 lidí. Na ni bude bezprostředně navazovat další etapa výstavby, po níž získá zaměstnání dalších sto padesát lidí, přičemž investice by měla dosáhnout přibližně 120 miliónů korun.
„Zajištění odpovídajícího investora a hlavně zaměstnavatele bylo jednou z hlavních priorit vedení města a jsme rádi, že se nám to podařilo. Splnili jsme tudíž slib, který jsme lidem dali před volbami,“ připomíná Horák.

A co novému zahraničnímu investorovi říkají obyvatelé?

„Je to fajn. Ze Staňkova to máme do Ohučova coby kamenem dohodil. Pracovní místa jsme tu už dávno potřebovali, aby lidé nemuseli dojíždět za prací do Holýšova nebo dokonce do Plzně,“ řekl Deníku Lukáš Mach.

Firma ZF Staňkov v Ohučově se stane součástí velkého koncernu, který má na 60 tisíc zaměstnanců ve 119 závodech rozmístěných v pětadvaceti zemích světa. Podle dostupných informací je koncern ZF ve světovém žebříčku mezi patnácti největšími společnostmi, které dodávají své výrobky automobilovému průmyslu.