Jedná se o počin, který po návratu z křesla starostky Domažlic na Baarovo gymnázium obnovila Jaroslava Wollerová. Nyní jsou již několik let hlavními organizátorkami a vedoucími profesorky Marie Johánková a Libuše Matějková, k nimž se přidal i Petr Matějka.

„Přípravě pobytu svých kolegů na Chodsku jsme se věnovali zhruba půl roku. Cílem EXODu je totiž seznámit kolegy nejen s krásným prostředím, ale i tradicemi a folklorem. Samozřejmě jim chceme každoročně ukázat i zajímavá místa v okolí," vysvětluje Marie Johánková s tím, že nakonec přijelo 33 učitelů z celé republiky, například také z Frýdku – Místku, Prostějova a Liberce.

„Učitelé byli sice ubytovaní na Internátě Obchodní akademie v Domažlicích, ale stravování jsme jim zajistili v našem gymnáziu. Volba to byla výborná, neboť kuchařky si od účastníků EXODu vysloužily velkou pochvalu," doplňuje kolegyni Libuše Matějková.

V rámci organizovaného poznávání našeho okresu a blízkého okolí navštívili učitelé řadu památek, muzeí i výstav, v rámci turistiky prošlapali četná místa Českého lesa.

„Program jednotlivých dnů byl nabitý od rána do večera. Plně jsme se své návštěvě věnovali a snažili se pokud možno plnit všechna přání," podotýká Johánková.

Vzhledem k tomu, že v týmu organizátorů byl i předseda KČT Domažlice Petr Matějka, dostali se učitelé také na místa, kam se běžný turista nedostane. A co všechno za týden pobytu učitelé stihli?

„Připravili jsme pro ně besedu o chodských tradicích s vystoupením dudáků, konkrétně hudebním setkáním s Konrádyovci. Velkým zážitkem pro ně bylo bezesporu ochutnávání pravých chodských koláčů," popisuje Johánková a dodává, že nechyběla návštěva pštrosí farmy v Horšovském Týně či prohlídky kostelů v Horšově, Bukovci, Čečovicích a Domažlicích.

„Prohlédli si muzeum u Volfů v Kolovči, Baarův dům v Klenčí i zámek v Horšovském Týně. Čekal je také krásný pohled do širokého okolí z Kurzovy věže na Čerchově," doplňuje Matějková.

Nemohli pominout návštěvu významných míst – Baarova pomníku na Výhledech i Kozinova na Hrádku. Zavítali i do Galerie bratří Špillarů v Domažlicích.

„Těšilo nás, že skupina ´exoďáků´ byla velmi vnímavá, pozorná a bažící po poznání. Ostatně to všichni dokázali v závěrečném zábavném testu o ceny, který bezvadně zvládli, a svoje získané vědomosti v něm skvěle uplatnili. Jsme rádi, že se účastníci nakonec rozjížděli do svých domovů s přáním vrátit se ještě někdy v budoucnu na Chodsko, navíc s úžasnými zážitky, které jim nikdo nikdy nevezme," zakončili organizátoři EXODu.