Žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač Dominik Toupal se stal absolutním vítězem soutěže Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů v kategorii Siemens.Soutěžili v ní žáci z 58 středních škol s technickým zaměřením z celé České republiky.

„Získal z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění a jako dar i sportovní kameru," říká ředitelka SOU Zdeňka Buršíková.

„Velice si Dominikova úspěchu ceníme, neboť tímto vítězstvím se investice vložené do rozvoje strojírenských oborů u nás ve škole úspěšně projevily, když pomohly našemu žákovi v přípravě na soutěž, díky níž se stal nejúspěšnějším účastníkem v rámci celé republiky," dodává ředitelka Buršíková.

Radost jí udělal i Nikolas Havel, který zvítězil v soutěži Jablotron cup v České Třebové, která je zaměřena na odborné dovednosti žáků elektrotechnických oborů, zaměřených na výuku elektronických bezpečnostních systémů. Nikolas studuje ve stodské pobočce domažlického učiliště tříletý obor elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Další vítězství v celostátní soutěži zaznamenal tým domažlického učiliště ve složení Dominik Toupal, Jiří Wuchterle a Rostislav Švec. Zvítězil v soutěži partnerských škol koncernu Siemens Sinumerik cup v Mohelnici.

Žáci 4. ročníku oboru mechanik seřizovač převzali za vítězství putovní pohár. Soutěžní zadání nebylo jednoduché. Součástka, kterou měli připravit, byla zadána v číslech a zkratkách.

„Domažlický tým si nejlépe pohrál se závitem, věnoval pozornost všem předepsaným tolerančním polím, vhodně volil přídavky na dokončovací obrábění, plánoval výrobu na 3 upnutí, plochy zápichů svědomitě hruboval i dokončoval," pochválil vítěze Aleš Polzer z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.