Představitelé města napsali na parapet okna domažlické radnice K + M + B 2022. Tato zkratka pochází z latinského: Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu.

Domažličtí koledníci pomohou Sociálně terapeutickým dílnám sv. Josefa, Domovu sv. Vavřince v Meclově, Domovu pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích, Azylovému domu v Domažlicích a dalším.

I v menších obcích na Domažlicku chodili koledníci. Koledníci ve Štichově byli úspěšní. Lidé v domácnostech je přijali, poslechli si píseň My tři králové a přispěli do kasičky. Děti dostaly sladkou odměnu. „U nás tedy chodili dokonce čtyři králové, je těžké ze čtyř dětí vybrat tři, tak jsem vzala všechny,“ sdělila s úsměvem místostarostka obce Štichov Andrea Bauerová.

Komedie Nebezpečně sexy.
Divadelní přehlídku uzavřely herečky komedií Nebezpečně sexy

Vykoledované peníze se sečtou na radnici v Holýšově. Ze štichovské sbírky bude podpořen Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a také Jonášek Klečka a Jiřík Matyáš, kteří oba trpí vážnými nemocemi a ke svému životu potřebují řadu terapií a pomůcek. „Tímto tedy chci za tříkrálovou sbírku ve Štichově poděkovat všem, kteří nás přijali, přispěli a pomohli,“ řekla Bauerová.