V bílých hávech, s bělostnými korunami či zahalení v orientálních látkách – ulice od první lednové soboty brázdí tříkráloví koledníci.

„Vyjděte a šiřte radost,“s takovými slovy je provázel biskup František Radkovský, který průvod koledníků ve Kdyni také osobně doprovodil.

Vystrojení a náležitě připravení vyrazili již dopoledne od kdyňské základní školy. Vedle biskupa je vedl i Vojtěch Hána, který zvučným zpěvem dával o jejich přítomnosti v ulicích vědět. Procesí skončilo v parku u Muzea příhraničí, kde se malým koledníkům i ostříleným mazákům dostalo svatého požehnání.

V Domažlicích vše proběhlo mnohem slavnostněji, přímo v arciděkanském kostele na domažlickém náměstí. Dětský sbor při Základní škole Jindřicha Jindřicha doprovodil malý průvod od dveří kostela k oltáři. Marii s Josefem a malým Ježíšem, tři mudrce s královskými dary a křídami. I těm náleželo boží požehnání.

Příběh Kašpara, Melichara a Baltazara zazněl ve Kdyni z úst monsignora Miroslava Kratochvíla a v Domažlicích od vikáře Miroslawa Giergy. Vysvětlení příběhu se ujal biskup Radkovský. „Nikdo neví, kolik mudrců se přišlo poklonit narozenému židovskému králi. Hovoří se ale o třech královských darech – zlatu, kadidle a myrze. Od tohoto momentu jsou to tři králové,“ vysvětlil a dodal, že iniciály na dveřích K, M a B nejsou jen označením jmen, které jsme mudrcům přiřkli, ale dá se číst i jinak. „Latinsky to znamená Christus mansionem benedicat, což je Kristus ať požehná tento příbytek,“ dodal.

Koledníků se sešlo dost. „Město je pokryté. Na poslední chvíli sice několik dětí onemocnělo, ale obvolali jsme náhradníky,“ řekla Michaela Patková z kdyňské základní školy. Takzvaní mazáci už vědí co a jak. Naproti tomu menší koledníci se mohou dlouhou chůzí dříve vyčerpat. Mezi tříčlennými skupinami se však našly i čtyřčlenné. Jedna taková byla ve Kdyni, kde se ke králům přidala malá Betynka, která k nim šla 'do učení'.

Na koledníky čekají především postarší občané. Návštěva s koledou na rtech a křídou v ruce je vyloženě těší. Přesně toto pak představuje roznášení radosti, o němž se v požehnáních hovořilo. Kolik se povedlo dětem vybrat pro dobrou věc a charitu vybrat budeme postupně zjišťovat a zveřejňovat na našich stránkách a v dalších článcích.