Této charitativní akce se manželé Ludmila a Jan (61 a 63 let) účastní již 10 let, tedy od jejího počátku. Spolu se skupinkou Tří králů vybírají peníze pro potřebné nejen v Holýšově, ale také v okolních obcích, kam si je pozvou.

V posledních letech zajíždějí s kasičkou např. do Křenov, Kvíčovic, Neuměře, Všekar a Honezovic.

Sbírce věnovali čas od pátku do pondělí a kolik sbírka vynesla, se dozví příští pondělí na Městském úřadě v Holýšově, kde bude kasička rozpečetěna a peníze, které lidé věnovali, spočteny.

„Krize se na ochotě lidí pomáhat potřebným neprojevila. Podle našeho soudu dávají ti chudší stále více peněz, ve vesnicích už byli připraveni a dávali často stokoruny i dvousetkoruny,“ pochválil dárce Jan Glac.

Za Tři krále se letos na Holýšovsku převlékly Petra Neubauerová ze Všekar a Katka a Klára Pražákovy z Neuměře (na snímku), přičemž Klára se pak střídala v koledování s Petrou Šizlingovou z Neuměře.