Sbírku zde uspořádala Farní charita Horšovský Týn ve spolupráci s Komunitním centrem.

„Jde o akci Farní charity, my jsme dětem poskytli zázemí,“ řekl ředitel komunitního centra Radim Teodor Bílek. „Hlavními organizátorkami jsou Jana Tomášková a Jiřina Příbková,“ doplnila ředitelka Farní charity Svatava Rabasová.

Kromě Horšovského Týna se koledníci vydali také do spádových obcí.

Celkem 18 skupin koledníků vyšlo přát lidem šťastný nový rok a žádat o pomoc z Komunitního centra již v pátek 10. ledna. Před akcí přišel dětem ještě požehnat horšovskotýnský farář Marek Badida: „Vy těm lidem nesete radost a požehnání. Děláte pěknou službu, protože z těchto darů se někomu poskytne pomoc.“

Letošní sbírka v Horšovském Týně pomůže Domovu svatého Vavřince v Meclově a také podpoří rozvoj Komunitního centra v Horšovském Týně.

Se sháněním koledníků v Horšovském Týně však neměli ani letos problém. „Protože pro děti děláme akce i přes rok, s nedostatkem koledníků se nepotýkáme. Pořádáme pro ně příměstský tábor a jako odměnu za koledování také mohou jet na jednodenní výlet autobusem,“ prozradila ředitelka Farní charity Svatava Rabasová.