Rakety, dělbuchy, petardy a rachejtle. Prodejci zábavní pyrotechniky mají nyní, několik dní před Silvestrem, žně. Prodej potencionálně nebezpečné pyrotechniky má však svá pravidla, která zejména stánkoví prodejci nedodržují.

Například ti v tržnici na Folmavě. Redaktoři Deníku tam včera, pouhý den po kontrole České obchodní inspekce a policistů od trhovců bez problému zakoupili rachejtle, které je ve stáncích prodávat zakázáno.

Kromě odpalovacích raket II. třídy, které je povoleno prodávat pouze v kamenných obchodech, jsme si mohli bez problémů koupit dokonce i dělbuchy III. třídy. Ty přitom podle zákona může zakoupit pouze člověk s platným průkazem odpalovače ohňostrojů.

Dělbuchy II. i III. třídy byly vystaveny v popředí hned několika stánků. Když jsme se dožadovali něčeho většího, nabídl nám mladý vietnamský obchodník velké balení raket, které měl ukryté mezi zbožím uvnitř stánku.

„V době pondělní kontroly jsme nezjistili žádné pochybení tamních obchodníků, co se prodeje pyrotechniky týká. Zajímavé bylo, že například v Lískové obchodníci pyrotechniku neprodávali vůbec," říká Jan Řezáč z České obchodní inspekce Plzeň.

„Zábavní pyrotechnika totiž musí být totiž skladována ve stálé teplotě. Pokud na ni u stánku prší a sněží, navlhne a pak může vybuchovat nekontrolovaně," vysvětluje Řezáč a dodává, že na stáncích proto může být prodávána pouze pyrotechnika I. třídy, do níž patří například bouchací kuličky nebo petardy. Ty mohou obchodníci prodat i osobám od 15 let.

Pokud obchodník pochybí, může mu být uložena sankce až do 5 milionů korun.

„Když už lidé pyrotechniku chtějí, je velmi důležité, aby kupovali pouze tu se značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a českým návodem," dodává Řezáč.

Mezi nejnebezpečnější zábavní pyrotechniku patří kulové pumy, přesto jsou v obchodech nejvíce žádané.

„Při používání jakéhokoliv druhu zábavní pyrotechniky je nezbytné řídit se návodem. Například špatná manipulace se stavěným ohňostrojem, jenž patří do III. třídy, může mít katastrofální následky. Pokud nebude ohňostroj podle návodu dobře zajištěn proti pádu, může i zabít," radí odporník s tím, že je třeba vědět, že podle zákona se pyrotechnika nesmí odpalovat v blízkosti církevních staveb, nemocnic, hospiců, chovatelských útulků a podobně.

„Pojem 'zábavní pyrotechnika' je podobně absurdní jako třeba 'mateřská dovolená'. Ať už tedy obsahem názvu je 'pyrotechnika pro zábavu', pořád se jedná o výbušnou látku a tak by k ní mělo být všemi přistupováno. V žádném případě by s ní neměly manipulovat děti a osoby pod vlivem alkoholu a drog," upozorňuje mluvčí hasičů Pavla Jakoubková.

Z tohoto druhu zábavy by měli mít respekt i ti, kteří se přímo těchto radovánek nezúčastňují.

„Zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky může během oslav konce roku snadno zapálit třeba ponechané věci na balkóně. Zvukové efekty, které doprovázejí odpalování některých dělbuchů a petard, mohou třeba i poškodit sluch," pokračuje Jakoubková.

A co dělat, pokud pyrotechnika zapálená sirkou nic nedělá?
„V takovém případě je třeba vyčkat minimálně hodinu, než se k ní můžeme vrátit. Pak ji prolijeme vodou," zní rada hasičů.

I lékaři mají zkušenosti se zraněními při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.

„Každoročně se setkáváme s popáleninami, ale i závažnými zraněními způsobenými manipulací se zábavní pyrotechnikou, která vedou k trvalým následkům. My můžeme pouze poskytnout ošetření, ale následky si pak poranění musí nést sami celý život," řekl Jindřich Křižan, primář chirurgického oddělení Domažlické nemocnice .