V minulosti měla obec kalendář společný s dalšími jedenácti místy, a tudíž jí v něm patřil jeden list a měsíc. To se však od r. 2010 změnilo.

„Pro své občany máme každoročně zdarma kalendáře. Mnozí je měli možnost vidět na Vánoční výstavě v zámku, kde se zájemcům z jiných míst prodávaly za symbolických 30 korun," říká pracovnice obecního úřadu Jana Tothová.

Trhanovští byli zvyklí ozdobit kalendář fotografiemi, ten nejnovější je s kresbami.

„Kalendář je po čtvrtletích a obsahuje pět kreseb. Jejich autore je inženýr architekt Petr Tauš z Plzně, který nám mimochodem dělal územní plán. Oslovili jsme jej z toho důvodu, že obci každý rok věnuje vlastní obrázkový kalendář, jenž sám maluje. Napadlo nás, že by mohl kalendář udělat i pro Trhanov," vysvětluje Tothová.

Slovo dalo slovo a kalendář je na světě.

„Na titulní straně má kalendář kresbu znázorňující trhanovský zámek. První čtvrtletí je ozdobeno Taušovým obrázkem Stadionovy hrobky, druhé čtvrtletí provází Lomikarova Boží muka, na III. čtvrtletí namaloval kapli Nejsvětější Trojice, která se nachází na křižovatce ve směru na Chodov. Na závěr roku připojil pan architekt obrázek Thomayerova domu, jemuž zde říkáme ´chudobinec´," popsala podrobnosti pracovnice úřadu.

Zmíněný kalendář také obdrží trhanovští senioři, které obec pozvala na tradiční posezení do zámku. Uskuteční se 14. prosince odpoledne a dříve narozeným je zpříjemní děti ze základní umělecké školy.