Jedním ze starostů našeho regionu, kteří měli čest ve své obci přivítat prezidenta republiky Václava Klause, je Ondřej Frei (65). V čele Trhanova už stojí více než dvě volební období, do křesla starosty usedl poté, co náhle zemřel jeho předchůdce. A právě s ním jsme si při naší návštěvě povídali o vsi Horního Chodska.

Pokud se, pane starosto, ohlédnete, co se vám v obci podařilo udělat?

Jako nejdůležitější vidím to, že se nám povedlo v Trhanově dokončit inženýrské sítě. To znamená opravit a také zavést tam, kde nebyl, vodovod, dále splaškovou kanalizaci. Postupně budujeme chodníky a opravujeme místní komunikace. Rádi bychom je měli v letošním roce všude dokončené.

Sedíme v pěkně opravené budově obecního úřadu, která je součástí zámku. Ten i sousední kostel však mají do její ´krásy´ ještě trošku daleko…

Asi před osmi lety jsme dostali, řekl bych, danajský dar – nešťastný trhanovský zámek. Jistě víte, v jakém tehdy byla stavu a v jakém stavu je v současnosti. Vlastně je to celý zámecký areál, který se postupně snažíme nějakým způsobem opravovat a vylepšovat. Chybí nám, stejně jako jiným obcím, peníze, abychom vše mohli řádným způsobem opravit. Tak trochu na škodu je skutečnost, že se jedná o památkáři chráněné budovy, a tudíž jejich opravy musejí splňovat určité požadavky. A pokud nedosáhneme na dotace, opravujeme alespoň postupně.

Jakou část zámeckého areálu hodláte vylepšit letos?

Je nutné pustit do opravy kostela, kam opět začíná zatékat, proto musíme vyměnit část střešní krytiny.

A co přímo zámek?

Co se týče zámku, projednal jsem dotační možnosti. Sháníme peníze, abychom alespoň mohli udělat novou fasádu, dále vyměnit okna a opravit topení. To jsou hlavní věci, které bychom v zámku chtěli udělat.

Proč topení?

Je nevyhovující. Je tam systém dvojí – na plyn a teplovodní, což je neúnosně drahý provoz. Pronajímatel nás tak trochu uhání, abychom topení předělali celé na plyn. Co se týče oken a dveří, je třeba jejich výměna, neboť jsou tam nehorázné úniky tepla.

Takže se snažíte dát zámek do odpovídajícího stavu…

Nejen dát do lepšího stavu, ale chceme se také postarat o jeho vhodné využití. Nelze mít krásně opravený zámek a jen se na něj koukat.

Už se nějaké využití rýsuje?

Snažíme se o něj. Naše obec je členem sdružení obcí Chodská liga, které nám svým způsobem pomáhá v podobných záležitostech. Zadal jsem tam požadavek, zatím nic konkrétního není známo, ale počítám, že by se v průběhu roku mělo vědět více.

Máte letos s Chodskou ligou nějaký společný plán či projekt?

Chceme se napojit na cyklostezku, kterou Chodská liga zamýšlí udělat od hranice s Německem v Lískové přes Klenčí do Luženic. Máme už zpracovanou studii na cyklostezku Trhanov–Hamr tak, abychom se mohli napojit na Klenčí, a pak také na druhou stranu na cyklostezku babylonskou přes Šnajberk, tedy Pilu.

Pomůže letos vaší obci nějaká dotace?

Máme podanou žádost u ROPu Jihozápad, kde máme dost velikou šanci. Už jsme prošli druhým kolem a teď zbývá projít třetím. Kdybychom byli úspěšní, dostali bychom zhruba osm milionů korun a mohli od července či září dodělat zbývající část chodníků.

Vím, že vaše obyvatele i další ze sousedního Chodova trápí stav silnice, která obce spojuje. Dokonce byly v minulosti sepsány petice. Řada lidí se pak vloni při stříhání pásky nové silnice přes Chodov podivovala, proč nebylo vyspraveno těch pár set metrů do centra vaší obce.

V letošním roce přislíbil krajský úřad dokončení vámi zmíněné silnice, a to včetně chodníků. Byli tady u nás zástupci krajské Správy a údržby silnic. Podle jejich slov by do konce června mělo být výběrové řízení na dodavatele stavby. Takže se dá říci, že pokud se nic nečekaného nestane – tím myslím například nějaké přírodní katastrofy, kdy by peníze musely putovat jinam – měly by být letos práce zahájeny.

Víte, kolik by tato nová silnice měla stát?

Kolem 11 milionů korun.

Je vůbec možné, že může být takový kousek silnice tak drahý? Proč?

Jedná se o to, že tudy jezdí těžká nákladní doprava, a proto se tam musí udělat kompletně nová silnice, jak se říká s „kufrem“. Obnáší to vybrat současné podloží silnice a udělat tam kompletně nový základ.

Ve vaší obci nemáte sice základní školu, ale je zde mateřinka. Plánujete v ní přes léto nějaké opravy?

Ve školce je naplánována výměna vnitřních dveří, co se týče vylepšení tohoto zařízení, už jsme tam za 70 tisíc korun zakoupili na zahradu dřevěný domek. To jsou dvě naše letošní investice do školky. Výměna dveří bude stát přibližně stejnou částku jako zmíněný domek.

Pokud byste jako starosta měl k dispozici blíže neurčený „balík peněz“, na co byste ho dal, co v Trhanově takzvaně nejvíce „hoří“?

Mým cílem a krédem od začátku starostování bylo dokončit inženýrské sítě. Stav byl katastrofální, nyní už se to podstatně zlepšilo.

Mohl byste být konkrétnější, kam byste peníze investoval, aby lidé byli spokojenější?

Chodníky už jsem zmínil, ale měli bychom investovat do komunikací v osadě Pila, kam jsme nedávno dali 100 tisíc. Chybí také komunikace v nové zástavbě i v bývalé cihelně Hamr. Postupně bychom měli a chtěli zlepšovat vzhled obecních budov, hlavně zámku. Je třeba zvelebit hřbitov, ten nám také patří.

V Trhanově je – soudě podle obytné zóny od zámku směrem k Hamru – zájem o stavbu rodinných domů. Kolik jich tam je v současnosti? Jsou ještě nějaké parcely volné?

Zóna je zaplněná v místech, kde byly vyčleněny parcely. Samozřejmě je tam ještě další možnost výstavby, avšak jsou to soukromé pozemky. Zatím je využívají zemědělci.

Kolik je vlastně v zóně nových domů?

Tady u nás je jich sedm, tři ještě dokončují. Co se týče bývalé cihelny v Hamru, tam to odhaduji na patnáct, dvacet domků. Je třeba udělat tam inženýrské sítě, zavést plyn, vodu, udělat komunikace.

Jste v Trhanově spokojeni s dopravní obslužností?

Myslím si, že je výborná. Soudím i podle toho, kolik spojů zde jezdí a kolik doplácíme z obecního rozpočtu jako příspěvek kraji na dopravní obslužnost. Jezdí tu nejen vlaky, ale i spousta autobusů.

Takže s veřejnou dopravou je všeobecná spokojenost?

Tak napůl. Jezdí přes nás sice pět autobusových linek, jsme tranzitní obcí, ale svým způsobem na to doplácíme. Když jsem chtěl, aby se okolní obce – Pec, Chodov a Klenčí – na dopravní obslužnosti spolupodílely a dávaly na ni alespoň tolik, co my, nešlo to. A návrh omezit z těchto důvodů počet linek neprošel. Prostě tady ty autobusy zastavují. Ale nelíbí se mi, že na to musíme jako obec doplácet. Není to sice nijak horentní suma, ale je to nespravedlivé.

Co byste chtěl obyvatelům Trhanova, Hamru a Pily popřát do budoucna, co byste jim chtěl vzkázat?

Hlavně aby byli zdraví a dobře se jim tady žilo. K tomu chceme přispět i tím, že vylepšíme silnice a zajistíme jim dobrou občanskou vybavenost. Na druhé straně mi dělá radost, že je zde kde nakupovat a lidé nemusejí za nákupy jinam. K výborné restauraci U Svatého Jána přibyl ještě Skleník, v Hamru, kde je také restaurace, ještě vyrostlo na cihelně fitness, takže je radost vidět, že návštěvníci k nám do Trhanova jezdí. A věřím, že budou jezdit i nadále a budeme jim mít stále co nabídnout.

#nahled|https://g.denik.cz/16/23/0125_trhanov_prezidentx_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/16/23/0125_trhanov_prezidentx.jpg|Starosta Ondřej Frei měl čest přivítat v trhanovském zámku prezidentský manželslký pár.#