„Trhanovský pivovar vznikl už za pánů Lamingenů z Albenreuthu na počátku 70. let 17. století," uvedla Marie Hanačíková z domažlického Muzea Chodska.
Jeho vznik souvisel s rozšiřováním Trhanova. Po smrti Volfa Maxmiliána v roce 1696 koupil trhanovské panství hrabě Jindřich Jiří Stadion.

Při obnově trhanovského zámku po požáru v roce 1755 se  postavil i nový pivovar. Velkým odběratelem trhanovského piva byly okolní sklárny.
V 19. století docházelo k drobným úpravám varny, což mělo za následek zvětšení kapacity jednoho varu. Vařilo se jednou týdně.

„Po zprovoznění železniční tratě, jež spojila města Tachov a Domažlice, došlo k největšímu nárůstu produkce piva v historii pivovaru. Rekordní výstav pivovaru byl v roce 1910, kdy bylo v Trhanově uvařeno  9 500 hektolitrů piva," vyčíslila Hanáčíková.

Během 1. sv. války se výroba postupně snižovala a v rámci úspor velkostatku bylo v roce 1917 rozhodnuto o zastavení trhanovského pivovaru. Vaření piva pro potřebu panství Stadionů tak plně zajišťoval koutský podnik.