Pro české lékařství vytvořil tento trhanovský rodák názvosloví, v roce 1885 založil český lékařský časopis Sborník lékařský.

V roce 1883 byl docentem, roku 1886 byl jmenován mimořádným a podalším roce řádným profesorem Lékařské fakulty UK.

V r. 1886 se stal přednostou polikliniky české lékařské fakulty. Jako přednosta pražské II. interní kliniky se zasloužil o rozvoj oborů interny. Rád předával své zkušenosti studentům, od nichž vyžadoval přesnost, pravdivost a spolehlivost.

Byl nadaný i co se týče literatury, psal povídky pod pseudonymem R. E. Jamot, což je vlastně jeho příjmení psané foneticky pozpátku.

Do smrti zůstal profesor Thomayer svobodný, zemřel v Praze a je pochován na trhanovském hřbitově.