„Lidé jsou často velmi překvapení, co všechno si dokáží zapamatovat a jako vedlejší produkt si tak i zvyšují svoje sebevědomí,“ říká trenérka.

Jaroslava Slivoňová pochází z Plzně, bydlí v Kožlanech a pracuje jako koordinátor časových aktivit v Domově pro seniory v Novém Strašecí. Ale jak sama ráda říká, Domažlice, kde studovala a později i několik let žila, jsou její srdeční záležitostí.

„Když se mi narodila dcera, která měla těžké astma, začala jsem se pohybovat v oblasti zdravotně postižených lidí,“ vypráví Slivoňová. „Absolvovala jsem fakultu tělesné výchovy a sportu, kde jsem se dozvěděla o možnosti dostat se do společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. V roce 1998 jsem se stala zakládající členkou této společnosti a od té doby se trénování paměti věnuji.“

Jejím cílem je naučit seniory využívat techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě a dosáhnout toho, aby se každý člověk nad sebou zamyslel a pochopil, že svoji pamět i celý svůj život má ve vlastních rukou.

„V kurzech hovořím s lidmi o teorii, paměti, mozku, ale i o životním stylu, který s tím velice souvisí, protože žádná metoda není samospasitelná. Hrajeme hry, které procvičují pamět, a věnujeme se i fyzickým cvičením na propojení hemisfér,“ popisuje Slivoňová. Seznamuje účastníky s různými metodami, jak si věci zapamatovat. „Každý člověk má paměť jinak nastavenou a každému proto pomáhá jiný způsob, aby si věci zapamatoval,“ tvrdí trenérka. Lidem proto představuje plejádu různých metodik, ze kterých si nakonec vyberou tu, která je jim nejbližší.

Senioři se mimo jiné mohou naučit praktické mnemotechnické pomůcky, díky další technice si například dokáží zapamatovat dny v týdnu pro následující rok, takže ví, který den v týdnu připadá na libovolné datum.

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging uspořádala od 14. do 20. března v rámci Národního týdne trénování paměti téměř sto osmdesát osvětových přednášek.