„Už je téměř hotová projektová dokumentace a v nejbližší době chceme požádat o dotaci. Tento pátek máme další schůzku s projektantem panem Sladkým. Nad návrhem jsme se sešli už v září, nyní by měl mít projekt konečnou podobu," uvedl meclovský starosta Zdeněk Martínek.

Proč se vlastně Meclovští rozhodli změnit vzhled centra Třebnic?

„Náves v Třebnicích nevypadá jako náves, je tam položený špatný asfalt, který je již rozdrolený a prorůstá trávou. Je tam sice kus trávníku, ale ten se špatně udržuje. Proto jsme dospěli k názoru, že náves potřebuje upravit a udělat lavičky na sezení, malé dětské hřiště – prostě aby to nějak vypadalo," vysvětluje starosta Martínek.

Úprava návsi nebude jedinou věcí, kterou chtějí Meclovští ve spádové obci změnit.

„Chceme udělat novou komunikaci od kostela k novým rodinným domům. Prozatím je tam přístupová cesta krytá provizorně štěrkem. Čekali jsme, až budou položené všechny sítě a také až byl postaven další dům, neboť to bylo spojené s výkopovými pracemi. Nyní se dělá projekt na novou komunikaci," vysvětluje.

„Počítáme, že náklady na tuto investiční akci se budou pohybovat kolem 3,5 milionu korun. Peníze sice máme, ale bylo by škoda investovat pouze své finanční prostředky. Ve středu máme schůzku s panem Fedorovem z Regionální rozvojové agentury a společně budeme hledat vhodný dotační titul. Bylo by dobré, pokud bychom získali 70 – 80 % dotace. Předpokládám, že než se podaří vyřídit veškeré náležitosti, bude možné zahájit úpravy návsi letos na podzim," upřesňuje Martínek.