Ukázat, jaká drsná životní skutečnost se skrývala pod slovem holocaust, přiblížit, jaké je nebezpečí totalitních režimů a upozornit na to, že nejde o hrozby minulé a zapomenuté. To jsou hlavní cíle cyklu besed k tématu totalit, které letos organizuje společnost Člověk v tísni na téměr sedmi stovkách škol a gymnázií.

„Myslím, že u nás v České republice jde o ojedinělou akci, do které se v Domažlickém okresu zapojilo sedm škol, včetně Základní školy v Klenčí pod Čerchovem,“ vysvětluje hlavní organizátor a zástupce Svazu PTP ČR Jiří Hezký s tím, že tématem byl letos vyhlášen holocaust a Česká televize dala projektu k dispozici na výběr ze šesti filmů, přičemž jeden z nich se týkal Postřekova.

„Jde o příběh Evy Erbenové, které zachránili život obyvatelé Postřekova.BabičkaLudmily Hrubé,nyní kamarádky Evy, se jí za druhé světové války rozhodla pomoci,“ popisuje Hezký. „Skrývali ji u sebe, což bylo velmi odvážně. Za ukrývání židovky v té tobě byla samozřejmě kulka. A stejně důležité, jako to, že ji krmili a schovávali, bylo jistě i to, že jí pomáhali zapomenout na ty hrůzy kolem, že jí vrátili naději a víru v to, že všichni lidé nejsou úplně špatní a že může být lépe,“ poznamenává Hezký.

Film zhlédli na Základní škole v Klenčí pod Čerchovem žáci osmých a devátých tříd, na následné besedě pak vystoupila iLudmila Hrubá,kterás Evou Erbenovou zůstává ve styku.

„Chtěl jsem na besedě především vyvolat diskuzi a docílit toho, aby se žáci o těchto věcech bavili i sami. Protože žádný učitel nedokáže žáky přesvědčit tak, jako to udělají oni mezi sebou navzájem,“ myslí si Hezký. „Je důležité dětem ukázat, jak jsou totalita a nacionalismus nebezpečné a že jsou to věci, před kterými se musíme mít na pozoru i v současnosti,“ dodává.

Besedy k tématu totalit se přitom konaly již počtvrté. „V minulém roce jsme se bavili o tom, jak nespravedlivě se komunistický režim zachoval k českým letcům, kteří bojovali za svobodu. To bylo téma, které žáky velmi oslovilo,“ poznamenává Hezký.