Finanční podpora ve výši dvacet tisíc korun z dotačního programu Podpora péče o válečné hroby však obci nebyla přidělena.

Tlumačovští tak budou muset provést opravu pom-níku v letošním roce ze svého rozpočtu. Pomník obětem I. a II. světové války má zajímavou historii.

Byl vybudovaný z obecní sbírky a peněz hasičů, odhalen byl v roce 1927. Za II. sv. války však pomníku hrozila – podobně jako jiným podobným dílům – zkáza, ale místní si poradili.

Památník válečným obětem, který představuje legionáře šlapajícího po dubovém listí, uchránili za války před Němci tak, že ho obezdili, nahodili maltou a připomínal kužel. Místní Němci, přestože to věděli, vše uchovali v tajnosti. Po válce byl pomník uveden do původního stavu.

V prosinci 1945 byl pom-ník doplněn o bronzovou pamětní desku věnovanou rodáku Václavu Pejsarovi, který byl 5. listopadu 1944 při bojích u francouzského Dunkerque těžce raněn a zranění o 4 dny později podlehl.