Bude jím naučná stezka, která se chystá na trase od Tlumačova k Mrákovu.

„Na vytvoření naučné stezky Tlumačov-Podveský mlýn spolupracujeme s jeho majiteli," říká starosta Tlumačova Jaroslav Konop.

Zajímalo nás, jaký námět pro naučnou stezku Tlumačovští vybrali.

„Chtěli bychom tam uvést informace k historii Tlumačova, chtěli bychom zviditelnit bývalou rokli Podveských, které se tady říkalo Panská rovce. To je pro nás důležité.," doplňuje starosta.

Tlumačovské zastupitelstvo už tento měsíc na svém posledním zasedání projednalo a schválilo projekt Naučná stezka Tlumačov-Podveský mlýn. Měl by být podpořen – podobně jako předtím vyhlídka – z evropského dispozičního fondu Cíl 3., Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013. Na zřízení naučné stezky se počítá s rozpočtem ve výši 19 920 eur, což je v přepočtu přibližně 480 000 korun.

Majitelé okolních pozemků se nemusejí bát, že je stavba nějak poškodí či znevýhodní. Přístup k soukromým pozemkům totiž bude součástí stavebního řízení.