Několik volebních období ve funkci zastupitele, od roku 1985 ve funkci kronikáře obce i profesní zkušenosti s vedením většího týmu. To vše může zúročit při vedení Tlumačova loni na podzim nově zvolený starosta osmapadesátiletý Miroslav Kabourek.

První volební období jste hlava obce, jak na tento post pohlížíte po pěti měsících ve funkci? Nelitujete, že jste odešel z vedoucího postu v modré armádě?

Zeptejte se mě za čtyři roky. Pak, myslím si, bude tato otázka na místě, zatím nemohu hodnotit podle výsledků své práce.

Můžete zmínit, co jste za dobu od zvolení stihl v oblasti řízení obce vstřebat a co ještě budete muset doladit?

Začnu od konce: co budu muset doladit, to si nejsem jist, ale bude toho asi hodně. Převzal jsem obec, administrativní věci a všechno, co bylo potřeba, a Tlumačov se snažím řídit tak, jak to bylo nastavené v minulosti, prostě tak, aby v obci všechno běželo, jak má.

Co papírování? Řada starostů zejména v menších obcích si stěžuje na to, že je administrativa hodně zaměstnává a papírování bývá doslova zatěžující…

Myslím si, že vámi zmíněné papírování docela zvládám. Mám jednak dobrou úřednici, administrativní pracovnici, která vše zvládala díky tomu, že tuto práci dělá roky, naprosto bez problémů. Je to chodící lexikon. Pak mám také schopné kolegy, vždy zaúkoluji zastupitele nebo i jiné občany a všechno běží (smích). Snažím se vše zvládat co nejlépe.

Dá se tedy říci, že se na zastupitele můžete spolehnout?

Velmi oceňuji to, že mám kolem sebe skupinu lidí – zastupitele, kteří jsou vstřícní, a je možné se s nimi domluvit. Každý z nich dělá v nějakém oboru, když cokoliv potřebuji, jsou mi nápomocni a vycházejí mi vstříc.

Do jaké míry se vám podařilo proniknout do starostovských povinností? Bylo něco, co vám v tomto ohledu hodně pomohlo?

Určitě semináře. Z přehršle nabídek si vybírám ty, které cítím jako podstatné. Musím říct, že solidní semináře dělá MAS Český les. Většinou bývají na dva dny, scházejí se tam starostové a večer po semináři se také řeší záležitosti, které by se nebýt těchto setkání neprodiskutovaly. Mezi starosty jsou i ti, kteří jsou ve funkci řadu let, což je samozřejmě přínosné.

Sice namítáte, že za vámi není vidět žádná práce, přesto jsem si všimla změny okolí rozhledničky na Kubíčkově skále.

Tam se to upravilo, aby prostředí bylo příjemné pro kohokoliv, kdo tam zavítá. Snažili jsme se vše v předjaří zvládnout kvůli turistům.

Zastupitelstvo už před časem schválilo, že obec sestaví rozvojový plán. Zaujalo mne, že do jeho příprav chcete zapojit i řadové občany. Jak jste daleko?

Ano, připravujeme strategii rozvoje. Byla už vytvořena pětičlenná pracovní skupina a v nejbližší době budou osloveni obyvatelé naší obce. Strategie rozvoje obce Tlumačov na období 2015 až 2025 bude koncipována jako dokument, který má za úkol formulovat nové klíčové problémy a ve vzájemné shodě jasně vytyčit a definovat nejen globální a strategické cíle, ale také rozvojové priority včetně opatření vedoucích k jejich dosažení. K naplňování stanovených cílů slouží projektové záměry na projektových listech, které jsou v souladu s novou strategií rozvoje Tlumačova a zároveň slouží jako podklady a podpůrný nástroj nezbytný pro zdůvodňování potřeb finančních dotací ze státních zdrojů, operačních programů či strukturálních fondů Evropské unie.

Proč jste do toho takzvaně zatáhli i občany?

Myslíme si, že čím více se občané zapojí, tím lépe. Určitě přijdou dotazy na jednotlivé záměry strategie rozvoje, navíc bude mít možnost kdokoli z obyvatel přijít a říci: Mně se tohle nelíbí, nebo naopak líbí se mi tato věc. Sice to možná vyzní jako fráze, ale naším cílem je, aby lidé žijící v Tlumačově byli spokojení, aby měli radost, že zde žijí, a měli tu pro život dobré podmínky.

Myslím si, že vás, ostatně jako vašeho předchůdce, určitě trápí absence čistírny odpadních vod a vůbec tato problematika. Podařil se uskutečnit krok k cíli?

Naši předchůdci se samozřejmě problematice odkanalizování věnovali. Připravili projekt na výstavbu kanalizace i na čistírnu. Co je také podstatné, už několik minulých zastupitelstev šetřilo prostředky tak, aby bylo možné k výstavbě za pomoci dotace přistoupit. Loni v prosinci byla podána žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství. Děláme vše pro to, aby se obojí mohlo začít stavět. Povolení k vypouštění odpadních vod nám končí v polovině roku 2016. Proto jsou stopnuté veškeré investice a finanční prostředky se dávají jen na nezbytné opravy.

Jaké například?

Snažíme se udržovat v pořádku obecní budovy – úřad, hasičskou zbrojnici i kulturní dům.

Vím, že Tlumačovští jsou velmi aktivní, ať už vezmeme hasiče, sportovce či další…

Velice si vážím práce našich lidí. Gró obce tvoří hasiči, těch je nejvíce. Vážím si i sportovců, kteří to také táhnou dobrým směrem, to samé i ostatní, ať už vezmu rybáře, myslivce či UCHO (Univerzální chodská organizace – pozn. red.). Právě UCHO je něco výjimečného, neboť něco podobného má málokterá obec.

Pokud byste měl nepočítaně peněz, co hlavně byste pořídil?

Nakoupil bych pozemky, aby se u nás mohlo stavět, pak bych samozřejmě nechal postavit čistírnu, kanalizaci a také v celé obci chodníky. Bylo by toho ještě mnohem více.