Myslivecká rada OMS Domažlice na svém zasedání určila dle platných stanov ČMMJz.s. tato pravidla:

Okresní sněm ČMMJ z. s. OMS Domažlice bude shromážděním delegátů

Na každých 15 členů ČMMJ OMS Domažlice v mysliveckém spolku, nebo jiném subjektu (i neúplných) přísluší jeden delegát (tzn. do 15-ti členů ČMMJ vyšle jednoho delegáta, do 30-ti členů ČMMJ vyšle dva delegáty do 45-ti členů ČMMJ vyšle tři delegáty). Tento delegát se u prezentace prokáže členským průkazem a vyplněnou pozvánkou s hlasem rozhodujícím, viz příloha č. 2

Členové ČMMJ z. s. OMS Domažlice, kteří nejsou členy v žádném mysliveckém spolku, si mohou vyzvednout hlasovací pozvánku na OMS Domažlice do 26. dubna 2019 na OMS náměstí Míru 35, 344 01 Domažlice

Oznámení o sněmu, bude zasláno na všechny předsedy (členy ČMMJ), na všechny známé emailové adresy členů ČMMJ, bude zveřejněno na internetových stránkách OMS Domažlice a v tisku.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník